Gezamenlijke overeenkomst Stichting Weekblad het Beukske en de Stichting Dorps-raad Weerselo om te komen tot een voor iedere inwoner beschikbare ‘Weerselo-App’


In gezamenlijk overleg tussen de Stichting Dorpsraad Weerselo en de Stichting Weekblad het Beukske is de conclusie getrokken dat het voor Weerselo het meest optimaal is om samen tot één professioneel opgezette ‘Weerselo-App’ te komen.
In het kader van de bestaande nieuwsvoorziening voor het dorp, welke al jarenlang wordt verzorgd middels het Beukske, is door de dorpsraad aansluiting gezocht bij deze stichting.
Om de continuïteit voor langere tijd te borgen is afgesproken het beheer, onderhoud, het up to date houden en het doorontwikkelen van de nieuwe app, onder te brengen bij Stichting Weekblad het Beukse.
De Dorpsraad Weerselo is door verenigingen en inwoners al jarenlang gevraagd om het initiatief te nemen voor een digitaal medium. Middels deze samenwerking tussen de dorpsraad en het Beukske wordt Weerselo voor de toekomst optimaal digitaal voorzien.

 

Algemeen:
 

 1. De naam is algemeen gesteld en van daaruit is gekomen tot “Weerselo-App”.
  Indien en voorzover de Stichting Weekblad het Beukske dan wel de Weerselo-App-
  redactie op enig moment zou besluiten tot een naamswijziging van de app, komt aan
  de Stichting Dorpsraad Weerselo het exclusieve recht toe om de naam ‘Weerselo-
  App’ en het erbij ontwikkelde logo te mogen (blijven) gebruiken.

 2. De Weerselo-App, valt voor wat betreft beheer, onderhoud, het up to date houden en
  door ontwikkelen onder verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur van Weekblad het Beukske.

 3. Het bestuur van de Stichting Weekblad het Beukske zorgt voor invulling van de app- redactie en samen met de Stichting Dorpsraad Weerselo zal gezocht worden om met
  name jongeren hierin op te nemen. Mark Banierink heeft vanuit de dorpsraad toegezegd dat hij voor een periode van in elk
  geval twee jaar daarin zijn inbreng zal hebben en deel zal uitmaken van de app-redactie. Daarnaast neemt Jos Oude Weernink neemt vanuit ’t Beukske zitting in de redactie.

 4. De redactie van de Weerselo-App, komt op initiatief van de Mediawerkplaats (Joost Leeuw) halfjaarlijks bijeen of zoveel vaker als door redactieleden wordt gewenst. Het is én zal een continue proces blijven om te evalueren hoe de Weerselo-App draait, dan wel moet worden aangepast.

 

Contactgegevens Weerselo-app.nl

Algemeen emailadres: info@weerseloapp.nl

E-mailadres Mark Banierink: m.banierink@weerseloapp.nl

E-mailadres Jos Oude Weernink: j.oudeweernink@weerseloapp.nl

E-mailadres Joost Leeuw: j.leeuw@mediawerkplaats.nl

 

Websites:

www.weerseloapp.nl

www.hetbeukske.nl

www.dorpsraadweerselo.nl

https://www.mediawerkplaats.nl/portfolio-items/dorps-app/

 

Telefoonummer:

0541-662727